44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

REALIZACJA – RYBNIK, UL. MAŁACHOWSKIEGO

REZYDENCJA PRYWATNA Z PAWILONEM USŁUG MEDYCZNYCH
Rybnik, ul. Małachowskiego 41
Inwestor prywatny
Koncepcja, projekt techniczny – 1990 r.
projektant arch. Wojciech Madurowicz
realizacja inwestycji 1991 – 2000r.