44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

WOJCIECH MADUROWICZ

DOSSIE ZAWODOWE – WOJCIECH MADUROWICZ

Data urodzenia 10.12.1956

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1975 – 1982

Dyplom w zakresie Architektury w wynikiem bardzo dobrym 21.04.1982

Zatrudnienie w BPBBO Miastoprojekt Gliwice 10.1981 – 12.1984

Zatrudnienie w AZS Gliwice na stanowisku kierownika grupy robót 01.1985 – 06.1986

Zatrudnienie w Tektoprojekt Sp.z o.o. Gliwice na stanowisku kierownika pracowni 10.1986 – 01.1990

Uzyskanie uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej 09.10.1987

Prowadzenie pracowni projektowej pod nazwą: „Autorska Pracownia Projektowa Wojciech Madurowicz” 02.1990 – 09.1995

Prowadzenie biura projektowego w formie spółki prawa handlowego pod nazwą: „Biuro Architektoniczne UNIGRAF”; pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz generalnego projektanta we wszystkich projektach realizowanych przez spółkę od 03.1994

Uzyskanie uprawnień do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych 09.01.1997

Wstąpienie do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów – nr SL-0064 01.2002

Działalność w Śląskiej Okręgowej Radzie Izby Architektów od 2002 do 2006

Uzyskanie statusu eksperta (w zakresie architektury) w ramach Zespołu Rozwoju MSP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 125 10.2003

Prowadzenie biura projektowego w formie spółki prawa handlowego pod nazwą: „Biuro Architektoniczne Wojciech Madurowicz”; pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz generalnego projektanta we wszystkich projektach realizowanych przez spółkę od 01.2007