44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

REALIZACJA – MIEDARY, UL. ZAMKOWA

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w MIEDARACH
Miedary k/Tarnowskich Gór, ul. Zamkowa 7 – historyczne założenie pałacowo-parkowe
zakres:
– modernizacja istniejącego pałacu – 1560 m2 p.u. (siedziba Friedricha von Furstenberg wybudowany w 1892 – neobarok)
– budowa zespołu pawilonów mieszkalnych (A-I) z zapleczem gastronomicz.,
rehabilitacji zajęciowej i ruchowej oraz zapl. techniczno-gospodarczym /5800 m2 p.u./,
– zagospodarowanie całości terenu – park krajobrazowy o pow. 16.8 ha
inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Miedarach
projekt koncepcyjny całego założenia – 1996 r.
projekty budowlano-wykonawcze infrastruktury technicznej,
oraz kotłowni olejowej w pałacu – 1996 r.
projekt budowlano-wykonawczy pawilonu A – 1996 r.
projekt budowlany całego zespołu – 12.1998 r.
generalny projektant arch. Wojciech Madurowicz
współpraca:
              arch. Piotr Kózka
              arch. Ilona Marczuk
realizacja pawilonu A – 1998 r.
realizacja całości inwestycji przerwana