44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

REALIZACJA – KNURÓW, UL. 1-GO MAJA

ARENA WIDOWISKOWA,
adres: Knurów, ul. 1-go Maja
inwestor: Urząd Miasta Knurów
koncepcja, projekt techniczny – 1994 r.
projektant arch. Wojciech Madurowicz
realizacja inwestycji – 1994 r.