44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

PROJEKT – GLIWICE, UL. ZYGMUNTOWSKA, M. KOWNACKIEJ

BUDYNEK WIELORODZINNY NA 38 MIESZKAŃ
adres: Gliwice, Łabędy, ul. Zygmuntowska, M. Kownackiej (działka 766B)
inwestor: Pan Marcin Pecio, Gliwice, ul Lutycka 6 p.210
powierzchnia użytkowa – 1717 m2
koncepcja – 03.2016 r.
projektant: arch. Wojciech Madurowicz
współpraca: arch. Rafał Kotylak