44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
+48 32 231 36 10
biuroarchitektoniczne@wojciechmadurowicz.pl

REALIZACJA – RUDNO K/GLIWIC

BUDYNEK JEDNORODZINNY
adres: Rudno k/Gliwic
inwestor: prywatny
projekt budowlano-wykonawczy – 2011
projektant – arch. Wojciech Madurowicz
współpraca: arch. Rafał Kotylak
realizacja inwestycji zakończona w 2012 r.